น้ำยาแถมสำหรับโปรโมชั่นพร้อมสูบ

สามารถเลือกแล้ว แคปหน้าจอส่งให้ ADMIN ได้เลยครับ

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BAAM GRAPES แบมองุ่น ฟรีเบส ยาว

฿130.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BAAM MANGO แบมมะม่วง ฟรีเบส ยาว

฿130.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BAAM YAKULL แบมยาคูลท์ ฟรีเบส ยาว

฿130.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

KOOL COLA โค๊ก ฟรีเบส ยาว

฿140.00
฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MARBO ฟรีเบส ยาวมาโบ ชมพู

฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MARBO ฟรีเบส ยาวมาโบ ทอง

฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MARBO ฟรีเบส ยาวมาโบ ม่วงองุ่น

฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

SMIRNOFF GRAPE สเมอน็อฟ องุ่น

฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

SPRITE LEMON ยาว สไปรท์เลม่อนโซดา

฿130.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

STAWBERRY LEMON ยาว สตอเลม่อน

฿130.00