Showing 1–120 of 136 results

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า เป็นส่วนประกอบสำคัญของบุหรี่ไฟฟ้า ทำหน้าที่สร้างไอน้ำที่เกิดจากความร้อนของขดลวดทำปฏิกิริยากับน้ำยา เมื่อใช้งานไปสักระยะควรเปลี่ยนใหม่เพือให้ประสิทธิภาพของกลิ่นและควันสดชื่น แท้แน่นอน 100,000% มาพร้อมโปรโมชั่น สั่งซื้อ 10 เม็ดคละแบบ คละแบรนด์ได้ ราคาพิเศษเพียง 1,000บ. ส่งฟรีแบบ Same Day ส่งเช้าเย็นถึง

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

ASVAPE HITA COIL คอยล์ 0.8 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Asvape Micro COIL คอยล์ 1.0 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

AUGVAPE SKYNET MESH COIL คอยล์ 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

BMOR FUSE COIL คอยล์ 0.6 โอมห์ม

฿120.00
฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

COIL CKS POD คอยล์ ซีเคเอส

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

COIL DRAG NANO POD

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

COIL HANNYA NANO PRO คอยล์ 0.8 โอห์ม

฿290.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

COIL MASTER REBUILD KIT(RBK) FOR PNP-VM1 0.3 โอห์ม

฿220.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

COIL MASTER REBUILD KIT(RBK) FOR PNP-VM6 0.15 โอห์ม

฿220.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

COIL MASTER REBUILD KIT(RBK) FOR TPP-DM1 0.15 โอห์ม

฿220.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

COIL MASTER REBUILD KIT(RBK) FOR TPP-DM2 0.2 โอห์ม

฿220.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

GSD VAPE MINIPEN Coil คอยล์ 0.3 โอห์ม

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

HELLVAPE FAT RABBIT COIL คอยล์ 0.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Hellvape Launcher Mini Coil คอยล์ 0.7 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Hellvape Launcher Mini Coil คอยล์ 1.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

HOTCIG RDS COIL คอยล์ 0.3 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

HOTCIG RDS COIL คอยล์ 1.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

JOYTECH EXCEED GRIP COIL คอยล์ 0.4 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Lost Vape Ursa Nano COIL คอยล์ 0.8 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

LOSTVAPE UB PRO P3 MESH COIL คอยล์ 0.3 โอห์ม

฿150.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

LOSTVAPE UB-V2 M3 COIL คอยล์ 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

LOSTVAPE ULTRA BOOST V2 COIL คอยล์ 0.6 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

LOSTVAPE URSA MINI REPLACEMENT POD

฿150.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

M1 LUX TANK MESH COILS คอยล์ 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

RELX CLASSIC EMPTY POD เติมน้ำยาได้

฿360.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

RELX INFINITY แบบเติมน้ำยา

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Rincoe Jellybox Nano COIL คอยล์ 0.5 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Rincoe Jellybox Nano COIL คอยล์ 1.0 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

RINCOE MANTO AIO JELLYBOX COIL คอยล์ 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

RINCOE MANTO AIO JELLYBOX COIL คอยล์ 0.3 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Rtx Theras COIL คอยล์ 0.4 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Rtx Theras COIL คอยล์ 1.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOANT BABY COIL คอยล์ 0.6 โอห์ม สำหรับ SMOANT VEER

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOANT BABY COIL คอยล์ 1.2 โอห์ม สำหรับ SMOANT VEER

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOANT NABOO COIL คอยล์ HEAD

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOANT SANTI S 1 SANTI S-1 COIL คอยล์ 0.4 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOANT SANTI S 2 SANTI S-2 COIL คอยล์ 0.6 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK ACRO COIL คอยล์ 0.8 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK IPX80 REPLACEMENT EMPTY POD 5.5ML สำหรับคอยล์ RPM

฿350.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK IPX80 REPLACEMENT EMPTY POD สำหรับคอยล์ RPM2

฿350.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK NFIX DC COIL คอยล์ 0.8 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK NORD DC COIL คอยล์ 0.6 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK NOVO4 LP1 DC COIL คอย 0.8 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK NOVO4 LP1 Meshed COIL คอย 0.9 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK NOVO4 LP1 Meshed COIL คอย 1.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RGC RPM80 COILS คอยล์ 0.17 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM 160W COIL คอยล์ 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM MESH COIL คอยล์ 0.4 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM TRIPLE COIL คอยล์ 0.6

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM2 DC COIL คอยล์ 0.6 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM2 MESH COIL คอยล์ 0.16 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM3 MESH COIL คอยล์ 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM3 MESH COIL คอยล์ 0.23 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM4 LP2 DC COIL คอย 0.6 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM4 LP2 MESHED COIL คอย 0.23 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM4 LP2 MESHED COIL คอยล์ 0.4 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK RPM4 REPLACEMENT EMPTY สำหรับคอยล์ LP2

฿350.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK TFV18 Meshed COIL คอย 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SMOK TFV18 Meshed COIL คอย 0.33 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SNOWWOLF MFENG 200W COIL คอยล์ 0.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SX Mini MK Pro Air Coil คอยล์ 0.8 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SX Mini MK Pro Air Coil คอยล์ 1.0 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SX Mini MK Pro Air Coil คอยล์ 1.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

SXmini Hatsu Tank

฿490.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

THC TEEMO Coil คอยล์ 0.55 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

THINK VAPE OMEGA COIL คอย 0.3 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

THINK VAPE OMEGA COIL คอย 0.6 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

THINKVAPE THOR AIO COIL คอยล์ 0.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

URSA MINI UB LITE L1 L6 COIL คอยล์ 0.4

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

URSA MINI UB-LITE L6 COIL คอยล์ 1.0

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

UWELL CALIBURN G COIL คอยล์ 0.8 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

UWELL CALIBURN G2 COIL คอยล์ 1.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VANDY VAPE VVC Coil คอยล์ 0.3 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VANDY VAPE VVC Coil คอยล์ 1.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VAPE Mod Coil คอยล์ 0.35 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VAPORESSO XROS 1.2 คอยล์ พร้อมแท็งค์

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VAPTIO SONAR A3 COIL คอยล์ 0.6 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VAPX VIOLET YK6 COIL คอยล์

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VGOD PRO EMPTY POD 1.3 คอยล์พร้อมแท็งค์

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VGOD SHOTGUN COIL คอยล์ 0.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO PNP POD TANK SET พร้อมคอยล์

฿450.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO PNP R2 COIL คอยล์ 1.0 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO PNP-VM1 MESH COIL คอยล์ 0.3 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO PNP-VM3 COIL คอยล์ 0.45 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO PNP-VM4 MESH COIL คอยล์ 0.6 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO PNP-VM5 COIL คอยล์ 0.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO PNP-VM6 COIL คอยล์ 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO PNP-X POD TANK SET พร้อมคอยล์

฿590.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO RTA POD TANK แท็งค์แบบโมลวด

฿750.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO TPP DM1 COIL คอยล์ 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO TPP DM2 COIL คอยล์ 0.2 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO TPP DM3 COIL คอยล์ 0.15 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO TPP DM4 COIL คอยล์ 0.3 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO TPP POD TANK 5.5 ML แท็งค์พร้อมคอยล์

฿490.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO TPP-X POD TANK SET พร้อมคอยล์

฿690.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

VOOPOO V-THRU PRO COIL คอยล์ 0.7 โอห์ม

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Wizvapor Mini Beeper COIL คอยล์ 0.8 โอห์ม

฿450.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

Wizvapor Mini Beeper COIL คอยล์ 1.2 โอห์ม

฿450.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

คอยล์ DRAG NANO 2 REPLACEMENT POD 0.8

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

คอยล์ DRAG NANO 2 REPLACEMENT POD 1.2

฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

คอยล์โม SMOANT PASITO COIL RBA

฿350.00

อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า

หัวแปลง ADAPTER DRAG 510

฿200.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แก้วสำรอง DEAD RABBIT V2 RTA PYREX GLASS (ORI)

฿150.00
฿120.00
฿120.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์พร้อมคอยล์ THOR AIO POD REPLACEMENT 3.0ML

฿300.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์สำรอง PNP POD TANK REPLACEMENT POD

฿300.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์สำรอง PNP-X REPLACEMENT POD

฿290.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์สำรอง Rincoe Jellybox Air Empty Tank

฿100.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์สำรอง SMOANT SANTI POD

฿150.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์สำรอง SMOANT VEER REPLACEMENT EMPTY POD

฿150.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์สำรอง SMOK NFIX PRO EMPTY POD

฿350.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์สำรอง SX Mini MK Pro Air

฿300.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์สำรอง TPP-X REPLACEMENT POD

฿290.00

COIL คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

แท็งค์สำรอง Trx Theras

฿150.00