Showing 1–120 of 168 results

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของบุหรี่ไฟฟ้าที่สร้างทำให้เกิดควันและกลิ่นต่างๆ ที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูดเข้าไปเหมือนการเลียนแบบการสูบบุหรี่ที่เราเคยรู้จักกันมา

มีทั้งแบบที่ผสมและไม่ผสมนิโคติน บางชนิดก็ไม่มีนิโคตินเลยมีแต่สารสร้างควันกับสารปรุงแต่งกลิ่นธรรมชาติเท่านั้น

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

50 PUNCH สตอเบอร์รี่

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

50 PUNCH สับปะรด

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

69 DOUBLE APPLE แอปเปิ้ล

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ANNA JANE BANANA บัตเตอร์สก็อต กล้วย

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ANNA JANE บัตเตอร์สก็อต

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

AROI APPLE แอปเปิ้ล

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

AROI GRAPE องุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

AROI LEMON มะนาว

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

AROI MELON WATERMELON แตงโม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BAAM GRAPES แบมองุ่น ฟรีเบส ยาว

฿130.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BAAM MANGO แบมมะม่วง ฟรีเบส ยาว

฿130.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BAAM YAKULL แบมยาคูลท์ ฟรีเบส ยาว

฿130.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BANGSAWAN บังชมพู มะม่วงองุ่น

฿200.00
฿200.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BANGSAWAN บังม่วง องุ่นแอปเปิ้ล

฿200.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BANGSAWAN บังเขียว สับปะรด

฿200.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BANGSAWAN ส้ม เบอร์รี่ พั้นซ์

฿200.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BANGSAWAN เหลือง สับปะรด ส้ม

฿200.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BARAKU ดับเบิ้ลแอปเปิ้ล

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BINJAI APPLE บินใจแอปเปิ้ล

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BINJAI GRAPE บินใจองุ่น

฿160.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BINJAI HONEYDREW DASH บินใจฮันนี่ดริว

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BINJAI MANGO บินใจมะม่วง

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

BUBBLE MILK TEA ชานมไต้หวัน

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

CARUS FRUIT สับปะรด

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

CLOUD SHEEP GRAPE ICE องุ่นแกะไอซ์

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

CLOUD SHEEP GRAPE องุ่นแกะเงิน

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

COCACOLA โค๊ก

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

COP GRAPEST องุ่น

฿250.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

COP MANGO มะม่วง

฿250.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

COP PINEAPPLE สับปะรด

฿250.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

DOGE GRAPE องุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

DOGE สับปะรด

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

DOGE เบอร์รี่กีวี่

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

DONKEY MILKY SPLASH

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

DONKEY PLAIN MILK

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

DONKEY VANILLA CAKE

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

DOUBLEMINT GRAPE องุ่น ฟรีเบส ยาว

฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

DRIP GRAPE ดริฟองุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

FANTASI สตอเบอร์รี่

฿250.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

FANTASI แตงโม

฿250.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

FANTASI แอปเปิ้ลเขียว

฿250.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

FAT MONSTER สตอเบอร์รี่ ชีสเค้ก

฿190.00
฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

FROZEN COLA โค้ก

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

FUNTA GRAPE ฟันต้าองุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

G PROJECT PINA FACTORY สัปปะรด

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

G PROJECT PLUS จีพลัสผลไม้รวม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

G PROJECT ผลไม้รวม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

GREEN APPLE แอปเปิ้ลเขียว

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HERSHEY เฮอร์ชีส์ ช็อกโกแลต

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

Hmm อึ้มมิลค์ สตอเบอร์รี่

฿250.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

Hmm อึ้มมิลค์ เมล่อนนม

฿250.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HUNTER GRAPE องุ่น

฿190.00
฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HUNTER สตอเบอร์รี่ แอปเปิ้ล

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HUNTER ส้ม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HUNTER แตงโม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HUNTER แอปเปิ้ล

฿190.00
฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HYPER KOOL GRAPE XXX องุ่นไอซ์

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HYPER KOOL HONEYDEW ฮันนี่ดิวไอซ์

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HYPER KOOL MANGO มะม่วงไอซ์

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HYPER KOOL ORANGEZESS ส้มไอซ์

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

HYPER KOOL STRAWBERRY สตอเบอร์รี่ไอซ์

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ICE BERG ชาพีช

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ICE BERG มะม่วง ส้ม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ICE BERG มะม่วงผสมมะนาว

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ICE BERG องุ่นดำ

฿190.00
HOT

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JAM MONSTER GRAPE 100ML

฿490.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JAM MONSTER LEMON 100ML

฿490.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JAM MONSTER MIXED BERRY 100ML

฿490.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JAPAN YAKULT MILK ยาคูลท์

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JOKER HAWAII ฮาวายมะม่วง

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JOKER MILK HONEYDEW เมล่อนนม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JOKER MIX FRIUT ผลไม้รวม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JOKER STAWBERRY MILKSHAKE สตอมิลค์เชค

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JOKER สับปะรด ฮันนี่ดริว

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JUST CLOUD ICE GRAPE องุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JUST CLOUD ICE APPLE แอปเปิ้ล

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JUST CLOUD ICE STRAWBERRY สตอเบอรี่

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JUST CLOUD ICE WATERMELON แตงโม

฿190.00
฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

JUST CLOUD ฮันนี่ดริว

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

K BLUEBERRY เค บลูเบอรี่

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

K CHERRY เค เชอร์รี่

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

K GRAPE MANGO เค องุ่นมะม่วง

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

K GRAPE PINEAPPLE เค องุ่นสับปะรด

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

K ICE ORANGE เค ไอซ์ส้ม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

K MANGO เค มะม่วง

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

K MIX FRUIT เค ผลไม้รวม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

KOOL COLA โค๊ก ฟรีเบส ยาว

฿140.00
฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

KYOHO สตอเบอร์รี่

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

LATTE ลาเต้

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

LUXKY STRIKE DOUBLE GRAPE องุ่น ฟรีเบส ยาว

฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MAGNUM BERRY CHEESCAKE เบอร์รี่ชีสเค้ก

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MANGO MAN มะม่วงสับปะรด

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MANGO MAN สตอเบอร์รี่ มะม่วง

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MARBO ฟรีเบส ยาวมาโบ ชมพู

฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MARBO ฟรีเบส ยาวมาโบ ทอง

฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MARBO ฟรีเบส ยาวมาโบ ม่วงองุ่น

฿140.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MELON MILK SHAKE เมล่อนมิลค์เชค

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MILD BLUE IQOS PURPLE ICE

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MILD BLUE IQOS เคียวโฮ องุ่นไอซ์

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MINMIN KYOHO GRAPE องุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MINMIN STRAWBERRY ICE สตอเบอรี่

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MINMIN WATERMELON แตงโม

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MIRINDA GRAPE องุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MONSTER GRAPE องุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

MR GRAPE ICE มิสเตอร์เกรฟ ไอซ์

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

NAP GRAPE องุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

NEW JAM แยมสตรอเบอรี่

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

NEW MILO ICE CREAM ไอศครีมไมโล

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

NEW NICE GRAPE องุ่น

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

NEW NICE สตอเบอร์รี่

฿190.00

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

NEW NICE แตงโม

฿190.00